Македонија
3. October 2022 - 15:54

Кенан Елези заменик градоначалник на општина Маврово и Ростуше

Согласно законот за локална самоуправа, со решение на градоначалникот Медат Куртовски, за негов заменик е назначен Кенан Елези.

– Врз основа на член 52, став 5 од Законот за локална самоуправа и член 39, став 1 од Статутот на општина Маврово и Ростуше градоначалникот Медат Куртовски донесе решение за именување на член на советот на општината за заменик градоначалник. Со ова решение градоначалникот Куртовски за свој заменик го именува лицето Кенан Елези, информираа од општината.

Тој ќе го заменува градоначалникот во случај на негова  спреченост и отсуство од работа.

Елези е еден од 11-те членови на советот на општина Маврово и Ростуше. Тој доаѓа од редовите на Либерал демократската партија.