Македонија
20. February 2019 - 19:17

Весникот „Илинден” го одбележа седмиот роденден

Весникот „Илинден“, единствениот печатен медиум на македонски јазик во Албанија, денеска одбележува седум години од објавувањето на првиот број.

Во изминатиов период, весникот предизвика голем интерес кај читателската публика во Албанија, но и меѓу македонската дијаспора во светот.

-Во изминатите седум годишен период, весникот прерасна во медиум кој со сериозноста и со пристапот во објавувањето на темите, е интересен и корисен за македонското национално малцинство во Албанија, но и за промоција на активностите на македонската дипломатија во правец на подобрување на животот на македонското население надвор од границите на својата матична држава, изјави Никола Ѓурѓај, главен и одговорен уредник.

Тој од име на редакцијата искажa посебна благодарност до читателската публика, која со покажаниот интерес кон содржините што ги понуди весникот покажа дека тој навистина ја допре сржта на проблемите на Македонците во Албанија.

– Нашата мисија е да го одржуваме и да го поттикнуваме македонскиот идентитет во Република Албанија, што преку културниот израз целосно се остварува. Сакаме да веруваме дека ваквата активност ќе биде соодветно поддржана од државните институции, како во Република Албанија така и во Република Македонија, но и од Македонците секаде во светот. Им се заблагодаруваме на сите соработници, кои несебично помогнаа во конципирање на тематската и на визуелната содржина на весникот, вели Ѓурѓај.

Првото издание на весникот, како двоброј за февруари и за март, беше отпечатено во 2012 година, а негов издавач е македонското друштво „Илинден“ со седиште во Тирана. Од мај 2017 годна е и со електронско издание www.vesnik-ilinden.com.
 
На овој начин, додава Ѓурѓај, весникот стана подостапен не само за Македонците во Албанија, туку и секаде каде и да се, како и за целокупната јавност.