Македонија
10. October 2019 - 13:00

Свети Николе преку Светска банка набави механизација за комуналното претпријатие

Општина Свети Николе преку грант од Светска банка изврши набавка на механизација за потребите на ЈКП „Комуналец“.

Градоначалникот на Општина Свети Николе Сашо Велковски информира дека вредноста на набавката е над 77.000 евра и се состои од сосема нови машини: ровокопач, трактор-косилка и вибронабивач.

– Со набавката на овие машини на прав пат сме да овозможиме поквалитетни услуги за граѓаните на нашата општина, а од друга страна и намалување на трошоците за одржување на веќе дотраената механизација со која располага ЈКП „Комуналец“ и за која се одлеваат голем број на финансиски средства, вели Велковски.

Со набавката на овие машини, комуналното претпријатие и побрзо ќе ги санира дефектите, но и замената на старата водоводна мрежа.

Велковски очекува за две до три години старите цевки да бидат комплетно заменети низ водоводниот дистрибутивен систем. Свети Николе водоснабдувањето на градот ќе го подобри и со реконструкцијата на филтер станицата, а средствата од два милиони евра пристигнуваат од Владата, која одвои пари за општините без проблеми да ги користат услугите на хидросистемот „Злетовица“.