Се вчитува...
 • Берово
  +23°
  X

  Берово +23°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.7 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +18
 • Битола
  +19°
  X

  Битола +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.5 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +17
 • Валандово
  +20°
  X

  Валандово +20°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.8 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +20
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 24/10 16:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 52 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Гевгелија
  +20°
  X

  Гевгелија +20°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.8 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Гостивар
  +14°
  X

  Гостивар +14°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 75.3 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +14°
  X

  Дебар +14°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 75.3 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Делчево
  +18°
  X

  Делчево +18°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.2 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Дојран
  +20°
  X

  Дојран +20°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.8 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +21
 • К.Паланка
  +18°
  X

  К.Паланка +18°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.2 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
 • Кичево
  +16°
  X

  Кичево +16°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.5 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +15
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
 • Кратово
  +18°
  X

  Кратово +18°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.2 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Крушево
  +19°
  X

  Крушево +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 24/10 16:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 52 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
 • М.Брод
  +19°
  X

  М.Брод +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
 • Неготино
  +20°
  X

  Неготино +20°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.8 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
 • Охрид
  +16°
  X

  Охрид +16°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.7 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Прилеп
  +19°
  X

  Прилеп +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Ресен
  +16°
  X

  Ресен +16°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.5 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Скопје
  +17°
  X

  Скопје +17°

  Време на мерење: 24/10 16:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.2 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
 • Струга
  +16°
  X

  Струга +16°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.7 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Струмица
  +20°
  X

  Струмица +20°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.8 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +18
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.1 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 24/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19