Се вчитува...
 • Берово
  +8°
  X

  Берово +8°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.7 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Битола
  +8°
  X

  Битола +8°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Валандово
  +12°
  X

  Валандово +12°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 91.1 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Велес
  +10°
  X

  Велес +10°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.6 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Виница
  +9°
  X

  Виница +9°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Гевгелија
  +12°
  X

  Гевгелија +12°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 91.1 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Гостивар
  +6°
  X

  Гостивар +6°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +6°
  X

  Дебар +6°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +17
 • Делчево
  +6°
  X

  Делчево +6°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 86.4 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Дојран
  +12°
  X

  Дојран +12°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 91.1 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
 • К.Паланка
  +7°
  X

  К.Паланка +7°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 81.1 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +15
 • Кавадарци
  +9°
  X

  Кавадарци +9°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Кичево
  +8°
  X

  Кичево +8°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 13 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.3 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
 • Кочани
  +9°
  X

  Кочани +9°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +19
 • Кратово
  +7°
  X

  Кратово +7°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 81.1 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
 • Крушево
  +1°
  X

  Крушево +1°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 99.3 %
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
 • Куманово
  +10°
  X

  Куманово +10°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.6 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
 • М.Брод
  +10°
  X

  М.Брод +10°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.6 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Неготино
  +8°
  X

  Неготино +8°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.1 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +17
 • Прилеп
  +7°
  X

  Прилеп +7°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.9 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Радовиш
  +7°
  X

  Радовиш +7°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 95.3 %
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Ресен
  +8°
  X

  Ресен +8°

  Време на мерење: 19/04 11:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 13 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.8 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +14
 • С.Николе
  +9°
  X

  С.Николе +9°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Скопје
  +11°
  X

  Скопје +11°

  Време на мерење: 19/04 11:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.3 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.1 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +17
 • Струмица
  +10°
  X

  Струмица +10°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.7 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Тетово
  +7°
  X

  Тетово +7°

  Време на мерење: 19/04 11:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 87.7 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Штип
  +7°
  X

  Штип +7°

  Време на мерење: 19/04 08:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 95.3 %
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +17