Се вчитува...
 • Берово
  +5°
  X

  Берово +5°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.8 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
 • Битола
  +4°
  X

  Битола +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Валандово
  +7°
  X

  Валандово +7°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.8 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Велес
  +9°
  X

  Велес +9°

  Време на мерење: 26/01 12:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.1 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Виница
  +3°
  X

  Виница +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Гевгелија
  +7°
  X

  Гевгелија +7°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.8 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +16
 • Гостивар
  +4°
  X

  Гостивар +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 90 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Д.Хисар
  +4°
  X

  Д.Хисар +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Дебар
  +4°
  X

  Дебар +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 90 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +8
 • Делчево
  +8°
  X

  Делчево +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Дојран
  +7°
  X

  Дојран +7°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.8 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +14
 • К.Паланка
  +8°
  X

  К.Паланка +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Кавадарци
  +3°
  X

  Кавадарци +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Кичево
  +9°
  X

  Кичево +9°

  Време на мерење: 26/01 12:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Кочани
  +3°
  X

  Кочани +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Кратово
  +8°
  X

  Кратово +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Крушево
  +5°
  X

  Крушево +5°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 97.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Куманово
  +9°
  X

  Куманово +9°

  Време на мерење: 26/01 12:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • М.Брод
  +7°
  X

  М.Брод +7°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Неготино
  +4°
  X

  Неготино +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.4 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Прилеп
  +7°
  X

  Прилеп +7°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Радовиш
  +3°
  X

  Радовиш +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Ресен
  +9°
  X

  Ресен +9°

  Време на мерење: 26/01 12:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
 • С.Николе
  +3°
  X

  С.Николе +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Скопје
  +8°
  X

  Скопје +8°

  Време на мерење: 26/01 12:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 52.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.4 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Струмица
  +4°
  X

  Струмица +4°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Тетово
  +8°
  X

  Тетово +8°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.4 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Штип
  +3°
  X

  Штип +3°

  Време на мерење: 26/01 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8