Се вчитува...
 • Берово
  -2°
  X

  Берово -2°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Битола
  +4°
  X

  Битола +4°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.9 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Валандово
  +10°
  X

  Валандово +10°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Велес
  +5°
  X

  Велес +5°

  Време на мерење: 21/09 06:30
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.3 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
 • Виница
  +6°
  X

  Виница +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Гевгелија
  +10°
  X

  Гевгелија +10°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Гостивар
  +8°
  X

  Гостивар +8°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 70.6 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Д.Хисар
  +4°
  X

  Д.Хисар +4°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.9 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Дебар
  +8°
  X

  Дебар +8°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 70.6 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Делчево
  +3°
  X

  Делчево +3°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.5 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Дојран
  +10°
  X

  Дојран +10°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +3°
  X

  К.Паланка +3°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.5 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Кавадарци
  +6°
  X

  Кавадарци +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Кичево
  +7°
  X

  Кичево +7°

  Време на мерење: 21/09 06:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.2 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Кочани
  +6°
  X

  Кочани +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Кратово
  +3°
  X

  Кратово +3°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.5 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Крушево
  +6°
  X

  Крушево +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Куманово
  +5°
  X

  Куманово +5°

  Време на мерење: 21/09 06:30
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.3 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
 • М.Брод
  +6°
  X

  М.Брод +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Неготино
  +7°
  X

  Неготино +7°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.2 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.6 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Прилеп
  +6°
  X

  Прилеп +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
 • Радовиш
  +6°
  X

  Радовиш +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Ресен
  +7°
  X

  Ресен +7°

  Време на мерење: 21/09 06:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.2 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
 • С.Николе
  +6°
  X

  С.Николе +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Скопје
  +5°
  X

  Скопје +5°

  Време на мерење: 21/09 06:30
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.3 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.6 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Струмица
  +7°
  X

  Струмица +7°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.2 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Тетово
  +9°
  X

  Тетово +9°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Штип
  +6°
  X

  Штип +6°

  Време на мерење: 21/09 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23