Се вчитува...
 • Берово
  -7°
  X

  Берово -7°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -7°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.1 %
  • Недела
   Мин. -13
   Макс. -5
  • Понеделник
   Мин. -12
   Макс. -5
  • Вторник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +5
 • Битола
  -5°
  X

  Битола -5°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 46.7 %
  • Недела
   Мин. -15
   Макс. -6
  • Понеделник
   Мин. -17
   Макс. -6
  • Вторник
   Мин. -13
   Макс. -4
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +6
 • Валандово
  -2°
  X

  Валандово -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 74.4 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Велес
  -2°
  X

  Велес -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 54.4 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. -1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Виница
  -3°
  X

  Виница -3°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 63.4 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Гевгелија
  +0°
  X

  Гевгелија +0°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -6°
   Ветер: 24 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 42.9 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Гостивар
  -10°
  X

  Гостивар -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +13
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  -10°
  X

  Дебар -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. -4
  • Понеделник
   Мин. -9
   Макс. -4
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +4
 • Делчево
  -6°
  X

  Делчево -6°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 26 km
   Влажност: 65 %
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. -2
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
 • Дојран
  -2°
  X

  Дојран -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 74.4 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +12
 • К.Паланка
  -3°
  X

  К.Паланка -3°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 63.4 %
  • Недела
   Мин. -11
   Макс. -4
  • Понеделник
   Мин. -11
   Макс. -4
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +5
 • Кавадарци
  -2°
  X

  Кавадарци -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 54.4 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +9
 • Кичево
  -10°
  X

  Кичево -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
 • Кочани
  -2°
  X

  Кочани -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +13
 • Кратово
  -3°
  X

  Кратово -3°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 63.4 %
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. -3
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Крушево
  -5°
  X

  Крушево -5°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +7
 • Куманово
  -2°
  X

  Куманово -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. -1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +7
 • М.Брод
  -10°
  X

  М.Брод -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Неготино
  -2°
  X

  Неготино -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +9
 • Охрид
  -10°
  X

  Охрид -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. -3
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +6
 • Прилеп
  -2°
  X

  Прилеп -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 54.4 %
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. -4
  • Понеделник
   Мин. -11
   Макс. -3
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Радовиш
  -2°
  X

  Радовиш -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 74.4 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +10
 • Ресен
  -2°
  X

  Ресен -2°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.7 %
  • Недела
   Мин. -15
   Макс. -4
  • Понеделник
   Мин. -17
   Макс. -4
  • Вторник
   Мин. -11
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
 • С.Николе
  -2°
  X

  С.Николе -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. -2
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
 • Скопје
  -2°
  X

  Скопје -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 54.4 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. -1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +7
 • Струга
  -10°
  X

  Струга -10°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -10°
   Наликува на: -10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.7 %
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. -3
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +6
 • Струмица
  -1°
  X

  Струмица -1°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.5 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Тетово
  -4°
  X

  Тетово -4°

  Време на мерење: 17/01 07:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.9 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +14
 • Штип
  -2°
  X

  Штип -2°

  Време на мерење: 17/01 10:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. -2
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8